Financiƫn & Bedrijfsvoering

De adviestak van Oskam Personeelsdiensten financiën en bedrijfsvoering houdt zich voornamelijk bezig met financiële advisering aan management en medewerkers. Daarnaast adviseren we op het gebied van financieel beleid en fiscale wijzigingen. Ook het opstellen van financiële beleidsnotities zoals reserves en voorzieningen, investeringen, afschrijvingen en risicomanagement behoren tot het vakgebied van onze professionals.

 

We specialiseren ons ook op het implementeren van een efficiëntere en modernere bedrijfsvoering, zodat er ook in de toekomst nieuwe doelstellingen behaald kunnen worden. Onze medewerkers kunnen op een motiverende wijze leiding geven en kunnen strategische- en investeringsbeslissingen nemen. Ook zijn onze medewerkerskostenbewust en onderzoeken ze graag waar  kansen liggen om te bezuinigen.

Contact


Adres

Muntplein 43
3841 EE Harderwijk
(0341) 78 61 14