Juridische Zaken & Omgevingsrecht

Onze afdeling Juridische zaken & Omgevingsrecht is gespecialiseerd in het adviseren en detacheren van hoogwaardige overheidsprofessionals voor uw organisatie. Deze medewerkers kunnen u helpen op de juridische gebieden van het Omgevingsrecht evenals de beleidsmatige kant van dit vakgebied. Uiteraard is voor de advisering in het Omgevingsrecht noodzakelijk dat er ondersteuning geboden kan worden op het technische vlak. Denk daarbij aan het kunnen leveren van constructeurs, bouwplantoetsers en overig technisch personeel. Onze overheidsprofessionals ondersteunen uw organisatie in de dagelijkse uitvoering, zijn inzetbaar op het opstellen van beleidstukken of zijn in te zetten als manager. De verschillende functies die wij aanbieden zijn als volgt:

• Juristen Bestuursrecht
• Juristen Privaatrecht
• Juristen APV & Bijzondere wetten
• Juristen Bouwen, Ruimtelijke Ordening en Milieu
• Juristen Handhaving
• Juridisch Beleidsmedewerkers
• Constructeurs
• Bouwplantoetsers
• Toezichthouders bouw
• Toezichthouders Drank- & Horecawet 
• BOA's Drank- & Horecawet
• Juristen Bezwaar en Beroep
• Secretarissen Bezwaarschriftencommissie
• Stedenbouwkundigen
• etc.

 

Deze medewerkers zijn in te zetten op verschillende projecten. Een aantal voorbeelden van deze projecten zijn:

 

• Kwartiermaker Omgevingszaken
• Het toetsen van Omgevingsvergunningen
• Het opstellen van Stedenbouwkundige visies
• Vertegenwoordiging in bezwaar en beroep
• Toezicht Drank- en Horecawet
• Project kamerverhuur
• etc.

Contact


Adres

Muntplein 43
3841 EE Harderwijk
(0341) 78 61 14